Betaalterminal huren of kopen?
Via deze site ontvangt u een persoonlijke offerte of maakt u een afspraak met een erkend betaalterminal leverancier die werkt volgens het strikte UNIZO-charter, veilig en betrouwbaar!
CCV BelgiumUnizo

Algemene voorwaarden van betaalterminal.net

De website www.betaalterminal.net is eigendom en merknaam van Squarl Media bvba, Meirbrug 1, 2000 Antwerpen, België. Bij het gebruik van deze website stemt u in met de algemene voorwaarden. Elke punt hieronder vermeld, is van toepassing op deze website.

Gebruik van betaalterminal.net

Bezoekers
Bezoekers van betaalterminal.net kunnen met één aanvraag meerdere leveranciers van betaalterminals verzoeken voor meer informatie, offerte of contact. Hiervoor vult een bezoeker een offerteaanvraagformulier in en bevestigt hij de aanvraag met een unieke link via email. Betaalterminal.net verzendt de aanvraag naar een netwerk van relevante aanbieders met als doel de bezoeker zo snel mogelijk verder te helpen.

De service van betaalterminal.net is geheel gratis en vrijblijvend.

Aanbieders
Aanbieders van betaalterminal.net ontvangen de contactdetails van de geïnteresseerde bezoeker en sturen hun voorstel door naar het contactadres van de bezoeker. De aanbieders gebruiken de ontvangen contactdetails enkel voor het tot stand brengen van contact met de bezoeker met als onderwerp het opmaken van een offerte. In geen geval is het toegestaan, mits uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker, om de gegevens voor andere doeleinden aan te wenden.

Betaalterminal.net biedt informatie over de producten en diensten van leveranciers van betaalterminals en is een medium voor elke internetbezoeker om advies, offertes en contact met de partners van Squarl Media tot stand te brengen.

Wanneer een bezoeker van betaalterminal.net een offerteaanvraag indient, worden de contactgegevens na controle op relevantie, overgemaakt aan de partners van betaalterminal.net.

De weergegeven inhoud op betaalterminal.net is louter indicatief en kan nooit ten laste gelegd worden van betaalterminal.net. Foutieve of onduidelijke informatie op deze website, kan nooit aanleiding geven om eventuele schadevergoeding te eisen van betaalterminal.net. Indien u toch foutieve informatie zou opmerken, kan u dat steeds melden via info [at] betaalterminal [dot] net.

Op het gevolg van het contact tussen de partner van betaalterminal.net en de bezoeker heeft betaalterminal.net geen enkele inspraak noch betrokkenheid. In geen geval kan betaalterminal.net aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen uit het gelegde contact.

Wanneer er door het contact via betaalterminal.net een overeenkomst wordt gemaakt tussen partner en bezoeker, heeft betaalterminal.net geen enkel recht op vergoeding behoudens de overeenkomst tussen betaalterminal.net en de partner.

Betaalterminal.net heeft geen enkele inspraak op producten, voorwaarden, prijzen, promoties of andere aspecten die door de partner worden voorgesteld aan een bezoeker van de website.

Auteursrechten

De inhoud van deze website berust op het auteursrecht voorbehouden aan © betaalterminal.net. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in eender welke vorm is strikt verboden, tenzij een dergelijke reproductie geschiedt op grond van de volgende toestemmingsvoorwaarden:

  • U mag gedeelten van de inhoud afdrukken of laden op een plaatselijke harde schijf voor persoonlijk gebruik.
  • U mag gedeelten van de inhoud kopiëren ten bate van de persoonlijke informatie van individuele derde partijen, mits u de website vermeldt als bron van de betreffende informatie; en u de derde partij in kennis stelt van deze gebruiksvoorwaarden en de derde partij instemt met naleving van die voorwaarden.

Deze toestemming tot kopiëren staat evenwel niet toe dat de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een ander werk of in een andere publicatie in welke vorm ook. Zonder beperkingen te stellen aan het voorgaande, mag geen enkel gedeelte van de website worden verdeeld of gekopieerd voor commerciële doeleinden; noch worden gereproduceerd, doorgezonden of opgeslagen in of naar een andere website of een ander systeem voor elektronische raadpleging.
Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Belgische wet, zijn ten stelligste verboden.

Aansprakelijkheid

  • Betaalterminal.net is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud en staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.
  • Betaalterminal.net is niet aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de website; voortvloeiend uit het gebruik van de website; in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website; voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen en is betaalterminal.net gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
  • Betaalterminal.net is niet verantwoordelijk voor informatie verstrekt door derden. We behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen die in strijd is met de Belgische wetgeving zoals politieke, religieuze, onethische, niet zedelijke, … inhoud en op ieder gewenst moment de inhoud te wijzigen of toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
  • Betaalterminal.net is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van ernstig misbruik wordt u de toegang tot de website ontzegd.
De gebruiker vrijwaart Betaalterminal.net, de webmaster, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Privacy verklaring

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van betaalterminal.net voor intern gebruik en om louter het contact tot stand te brengen tussen u en de leveranciers van de betaalterminal naar uw keuze. Betaalterminal.net garandeert dat uw gegevens worden gerespecteerd volgens de regels van de wet op de privacy ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer conform de wet van 8 december 1992. Enkel met uw toestemming worden zij verspreid onder partners voor andere commerciële doeleinden dan het doel van deze website.

Deze algemene voorwaarden beschrijven hoe de bescherming van uw persoonlijke informatie gewaarborgd blijft tijdens uw registratie op de website van Betaalterminal.net.

Informatie
Betaalterminal.net verzamelt slechts de informatie die nodig is om het contact tussen aanbieders en u of uw organisatie te leggen. Gedeelde informatie
Betaalterminal.net gebruikt alle verzamelde informatie slechts voor intern gebruik en het contact met aanbieders. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in) verkoopt of verhuurt betaalterminal.net uw persoonlijke informatie niet aan derden behoudens aanbieders op deze website.

Gebruik van de verzamelde informatie
Informatie verzameld door Betaalterminal.net wordt gebruikt om de behoeften van de gebruiker te kunnen begrijpen om zo een betere service te kunnen leveren. De informatie wordt slechts verstrekt aan aanbieders.
Verwijderen van persoonlijke informatie Wanneer u uw gegevens wenst te verwijderen uit de databank van Betaalterminal.net, stuurt u een e-mail naar info [at] betaalterminal [dot] net met het onderwerp 'Uitschrijven' onder vermelding van uw Voornaam, achternaam, bedrijf en e-mail. Betaalterminal.net zal uw verzoek dan zo snel mogelijk uitvoeren.
Klachten/vragen
Indien u klachten of vragen heeft met betrekking tot uw privacy of ons privacybeleid, stuurt u een e-mail sturen naar info [at] betaalterminal [dot] net met een omschrijving van uw contactverzoek.