Betaalterminal huren of kopen?
Via deze site ontvangt u een persoonlijke offerte of maakt u een afspraak met een erkend betaalterminal leverancier die werkt volgens het strikte UNIZO-charter, veilig en betrouwbaar!
CCV BelgiumUnizo

Charter van UNIZO betaalterminals leverancier

Unizo heeft met enkele betaalterminal leveranciers een contract overeengekomen waarin enkele regels staan die de leverancier strikt moet navolgen. In dit charter wordt onder meer besloten dat de leverancier op een ondernemersvriendelijke wijze de basis van het contract zoals klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid zal respecteren.

Samengevat:

  • De duur van een huurcontract mag niet langer zijn dan 1 jaar
  • Er mogen geen extra verbrekingsvergoedingen worden aangerekend bovenop de opzegtermijn van het huurcontract
  • De betaalterminal leverancier biedt de klanten de garantie dat eventuele klachten snel en correct zullen behandeld worden. De termijn hiervoor is maximum 10 dagen tenzij een uitgebreid onderzoek noodzakelijk is.
  • De kost voor het activeren van een contract voor elektronisch betalen moet realistisch zijn en in verhouding staan tot de geleverde prestatie. De leverancier moet dit steeds zo kunnen voorleggen.
  • Tenzij het anders onderling werd overeengekomen, moet de leverancier van uw betaalterminal het toestel binnen 10 werkdagen leveren. Zoniet, heeft de opdrachtgever het recht tot verbreken van het contract. De uitzondering is het ontbreken van de nodige infrastructuur bij de opdrachtgever.
  • De leverancier moet de Europay – Mastercard – Visa norm respecteren wat betekent dat de betaalterminals die hij op de markt plaatst, software moet bevatten die compatibel is met deze norm. Hiervoor mag de leverancier geen extra kost aanrekenen bovenop het contract voor technische bijstand.
  • Wanneer de klant een contract aangaat voor technische bijstand, moet de leverancier uitdrukkelijk in de voorwaarden vermelden over welke bijstand het gaat (telefonische support, interventies, …). De leverancier dient de voorwaarden voor bijstand correct na te leven en hij mag de klant geen extra kosten aanrekenen voor bepalingen die er in zijn opgenomen.
  • Wanneer een betaalterminal niet functioneert zoals het hoort omwille van een professionele fout van de betaalterminalleverancier, wordt de klant schadeloos gesteld.
  • De leverancier is verplicht om de klant voor ondertekening van de (huur- of verkoop-) overeenkomst in kennis te brengen van de algemene voorwaarden. Deze moeten ook altijd te raadplegen zijn via de website van de leverancier. Als de leverancier zijn algemene voorwaarden wil wijzigen, moet hij deze steeds kenbaar maken bij Unizo.
  • Bij overmacht moet de leverancier al het mogelijke doen om de klant te helpen.

Deze website wordt beheerd in opdracht van een UNIZO erkend leverancier van betaalterminals die dit charter heeft ondertekend en elk element ervan respecteert.

Inbreuken aan de voormelde punten heeft tot gevolg dat de leverancier zijn titel op “UNIZO erkend leverancier: betaalterminals” wordt ontnomen. Deze titel zal dan ook niet meer op deze website mogen gepubliceerd worden.